• Michael Hofmeijer

Självförtroende vs självkänsla (och högkänslighet)

Halloj!

Senaste veckan har jag vid flera tillfällen fått till mig dessa ord, självförtroende & självkänsla, men också hur de står i relation till att vara högkänslig.


Vad betyder dem egentligen?

Vad skiljer dem åt?

Vilket ska jag utveckla?

Vart ska jag börja?

Vad är sambandet mellan självförtroende och högkänslighet?


Så vad betyder självförtroende, vi börjar där. Självförtroende är direkt kopplat till prestation. Det är vår känsla av att kunna klara av att prestera i en viss situation. Alltså beror vår grad av självförtroende på vad vi ska göra. Vi kan ha högt självförtroende i t.ex. att dansa inför andra människor, men när det kommer till att prata inför en grupp människor är vi osäkra. Det handlar om vad vi känner att vi är kompetenta nog att klara av.


Självkänsla handlar istället om vår känsla för vem vi är och vilket värde vi sätter på oss själva. Det är ofta en låg självkänsla som får oss att jämföra oss med andra människor. Om vi tycker att andra är mycket bättre än oss på någonting ("jag kan inte", självförtroende) så speglar det även hur vi värdesätter oss själva som individer ("jag är värdelös", självkänsla).


I och med detta så tänker i alla fall jag att de hänger ihop med varandra. Det ena drar det andra lite grann. Framför allt känner jag i mig själv att när jag fått bättre självkänsla så stiger även mitt självförtroende i allt gör. Alltså oberoende av om jag känner att jag behärskar något eller inte så kan jag ändå gå in med ett starkare självförtroende idag än vad jag kunde för kanske fem år sedan då jag jobbat hårt på att hitta mig själv och stärka min självkänsla. Därmed tror jag också att det är viktigare att stärka sin självkänsla än att börja försöka få bättre självförtroende. Håller du med?


Men vart börjar man då för att stärka sin självkänsla? Jag tänker att det kan vara väldigt individuellt hur vi börjar och vad som känns rätt att börja med i nuläget. För min egen del började min resa någonstans i slutet av tiden när jag jobbade som konfirmandledare, det kanske är 8 år sedan så jag var strax över 20 år då. Vi fick gå i ledarskola i kyrkans regi och där genomgå alla möjliga övningar och aktiviteter för att stärka oss själva som människor men också att hitta till vem jag är. Det kunde handla om att jag till exempel skulle rita en bild som representerade vem jag kände att jag var och sedan presentera det för övriga i gruppen. Det gjorde dels att jag var tvungen att tänka på vem jag kände att jag var och hur jag var, men det fina var också att vi fick reflektera kring varandras bilder och därmed de andras syn på sig själva. För ett stort hinder är ofta att det är svårt att se sitt eget värde och vad just jag har i mig själv som kan vara för värde till den här världen, vad har jag att komma med liksom. Då är det jättebra att ha andra människor runt omkring som ser mig utifrån och som då kan ge mig en bild av vem jag är. För ofta är det så att andra människor ser dem vi är tydligare än vad vi själva gör det. Så ett hett tips är att våga fråga dina närmaste, vem är jag egentligen? Vad ser du i mig som gör att du tycker om mig?


Sist men inte minst ska jag snabbt röra vi sambandet mellan självkänsla och högkänslighet. Egentligen finns det inte något direkt samband mellan dem båda, men när jag tänkte på det så kanske det ändå kan finnas något som kan vara värt att reflektera över. Jag tänker att innebörden av att vara högkänslig gör att vi lätt blir överstimulerade, känner oss annorlunda, har nära till känslor, känner kroppssensationer starkare än andra människor med mera. Allt detta får många högkänsliga att känna sig utanför och just annorlunda vilket jag tänker även kan få oss att tappa tron på oss själva. Hur ska vi veta vem vi är om vi aldrig känner att vi passar in i ett sammanhang?


Tack.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla